MUTA

de bestanden van mijn bestaande en potentiële klanten verbeteren na verhuizingen

De beste gegevens van verhuizingen in België voor mijn klantenwerving en marketing.

Onze oplossing

MUTA spoort onmiddellijk de adreswijzigingen en veranderingen van telefoonnummer op, zodat u altijd over complete en recente gegevens beschikt voor uw klantenwerving.

Onze toegevoegde waarde

In 100% van de gevallen levert MUTA informatie die dagelijks integraal bijgehouden wordt (namen, adressen en telefoonnummers). Dankzij deze service wordt u ook in recordtijd op de hoogte gebracht van adreswijzigingen en veranderde telefoonnummers.

Kenmerken

  • Address Change New Phone (50%): nieuwe lijn toegewezen bij een nieuwe intrek
  • Address Change New Address (35%): adreswijziging zonder verandering van lijn
  • Owner change (15%): verandering van de eigenaar van een nummer dat toegewezen blijft aan eenzelfde adres